Πολιτικές

ΑΜΕΑ

Το κτήριο που στεγάζει το Kinglin Luxury living έχει κριθεί διατηρητέο από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η αρχιτεκτονική και κατασκευαστική μεταχείριση του κτιρίου χαρακτηρίστηκε από την ευαισθησία και την ευθύνη απέναντι στην ιστορία του κτιρίου καθώς και στην πολιτιστική κληρονομιά της πόλης μας, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της αρχαιολογικής επιτροπής για την ανακατασκευή του. Ως εκ έγινε δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν μετατροπές στον εξωτερικό και στους εσωτερικούς χώρους που θα καθιστούσαν εφικτή την διαμονή πελατών με κινητικά προβλήματα.

Ζητούμε την κατανόησή σας.

Κατοικίδια

Σύμφωνα με τον Ν. 1652/30-10-1986, ΦEK 167 A' απαγορεύονται τα κατοικίδια εντός ξενοδοχείου. Λόγω της ιδιαιτερότητας του κτηρίου και του χαρακτηρισμού του ως διατηρητέου από το Υπουργείο Πολιτισμού δεν μας δόθηκε η δυνατότητα δημιουργίας ειδικών χώρων για την φιλοξενία των μικρών αγαπημένων μας φίλων.